Bezpečnostné kamery a GDPR

Bezpečnostné kamery sa v súčasnosti používajú prakticky v každom väčšom obchode. Ich vývoj v posledných rokoch výrazne pokročil.. Moderné kamerové systémy neslúžia len k ochrane tovaru pred potenciálnymi zlodejmi. Kamery dokážu o osobách zistiť oveľa viac informácií.

Kamery v prvom rade slúžia v obchodoch k tomu, aby minimalizovali riziko krádeží a následných finančných strát. Vzhľadom k tomu, že najčastejším scenárom je situácia, keď je do krádeží v rámci organizovaných skupín čiastočne zapojený personál, kamery musia byť inštalované na správnych miestach, napríklad u registračných pokladní, či zadných vchodov. Častým nástrojom je tiež integrácia kamery s pokladňou, kedy je možné vo videu spätne ľahko vyhľadať konkrétny tovar, prípadne okamžite reagovať, ak dôjde k podozrivej transakcií.

Podľa analýzy bezpečnostnej spoločnosti Integoo krádežami najviac trpia prevádzkovatelia veľkých nákupných centier a supermarketov, ktorí odbavia denne až 150 000 položiek. Pri takom množstve totiž nie je v moci žiadnej osoby všetko sledovať, i v prípade, že má k dispozícií mnoho kamier. Preto je dôležité, aby systém dokázal reagovať na incidenty automaticky a okamžite.

Kamery odhalia krádeže v reálnom čase

„S našimi klientami sme zadefinovali celkom 12 rôznych typov krádeží, ktoré náš systém v reálnom čase odhalí. A stále sa učíme nové,“ zdôraznil bezpečnostný expert Zdeněk Štěpánek zo spoločnosti Integoo.

Kamery dokážu odhaliť zlodeja behom pár minút, a to i v prípade, keď je nikto nesleduje. „Kamery dokážu rozlišovať pohyb v rôznych oblastiach záberu. Keď sa tak z jedného konkrétneho regálu stratí cenný tovar, manažér si môže za pár minút stiahnuť len tie záznamy, na ktorých bol u regálu nejaký človek,“ prehlásil David Capoušek, špecialista zo spoločnosti NetRex, ktorá sa na zabezpečenie pomocou kamier špecializuje.

Práve to je podľa neho pri riešení incidentov zásadné. V reálnom čase zvyčajne kamery nikto nesleduje a nájsť v mnohohodinovom zázname spätne páchateľa je veľmi náročné.

Pre chytenie páchateľa je samozrejme veľmi dôležité, aby sa záznam zachycujúci celý incident dostal na políciu čo najskôr. A na to myslia i samotní výrobcovia. „Jednoznačným novým trendom je zrýchlené vyhľadávanie v kamerových záznamoch,“ doplnil Capoušek.

Pre marketingové a prevádzkové účely

Obchodníci môžu kamery využiť tiež k marketingovým alebo prevádzkovým účelom. Na moderné IP kamery, ktoré sa ľahko pripoja k internetu a fungujú ako taký malý počítač, je totiž možné nainštalovať prakticky ľubovoľný softvér.

Okrem ochrany majetku sa dnes kamery v obchodoch najčastejšie používajú k počítaniu návštevníkov. Počítacie kamery sú obvykle umiestnené nad dverami a nijako neohrozujú súkromie – slúžia ako senzor, ktorý vytvára neosobné štatistiky. Táto funkcia prináša rôzne výhody, napríklad reguláciu radov u pokladniach. Pokiaľ kamera zaregistruje, že vstúpilo veľké množstvo zákazníkov, môže dať automaticky signál, že za určitú dobu bude potrebné otvoriť novú pokladňu. Počítacie kamery slúžia napríklad k tomu, aby obchodníci mohli naplánovať prestávky personálu podľa počtu zákazníkov v určitých hodinách.

Trendom sú i pokročilejšie video-analytické funkcie – napríklad kamery, ktoré identifikujú pohlaví a približný vek návštevníkov. Táto funkcia funguje ako aplikácia, ktorá sa nainštaluje do bežnej bezpečnostnej kamery, podobne ako sa sťahujú aplikácie do mobilného telefónu. Kamery v dnešnej dobe zvládnu rozoznať vek i pohlavie s úspešnosťou 90 %. Obchodníci tak získavajú užitočné štatistiky a demografické dáta, ktoré používajú pre plánovanie kampaní.

Ďalší nástroj sú takzvané heatmapy. Manažér obchodu si vďaka kamerám registrujúcim pohyb môže vytvoriť mapu vyťaženosti predajnej plochy a zadefinovať tak miesta, ktorá sú najvhodnejšie na vystavenie tovaru v zľavách a akčných ponukách.

GDPR a kamerové záznamy

Fotografie a video záznamy osôb sú z hľadiska GDPR chápané ako osobné údaje. Rovnako tak aj údaje o osobách odvodené z týchto záznamov. Použitie kamerových systémov spoločnosťami je upravené zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. bez ohľadu na počet kamier a zložitosť kamerových systémov.

Nariadenie GDPR chápe použitie kamerových systémov ako zber osobných údajov, pokiaľ je možné na zázname rozpoznať tvár jednotlivých osôb. V súčasnosti je kvalita kamier taká vysoká, že to platí pre akýkoľvek kamerový systém. Inštaláciou kamier sa spoločnosť stáva prevádzkovateľom osobných údajov. Prevádzkovateľ musí zdôvodniť získavanie a spracúvanie osobných údajov prostredníctvom CCTV[1] systému.

Ak sa spoločnosť rozhodne inštalovať kamerový systém na sledovanie exteriérov a interiérov spoločnosti, musí byť tento krok odôvodnený. Pri inštalácií kamier slúžiacich na sledovanie zamestnancov nastávajú komplikácie, pretože je to chápané ako zásah do súkromia zamestnancov. Takúto inštaláciu musí vedieť spoločnosť zdôvodniť ako nevyhnutnosť z hľadiska ochrany bezpečnosti a zdravia, napríklad vzhľadom k predchádzajúcim incidentom.

K povinnostiam prevádzkovateľa kamerového systému patrí oznámiť dotknutým osobám, že môžu byť snímané, že k takej činnosti dochádza a kto za ňu zodpovedá. Účel pre ktorý sú údaje zhromažďované musí byť jasný a zrejmý. Je nutné označiť miesta, ktoré sú snímané tabuľkou s piktogramom a krátkym oznámením (ideálne aj s kontaktom na prevádzkovateľa kamerového systému).

Prevádzkovateľ musí poskytnúť dostatočné argumenty pre ukladanie a uchovávanie kamerových záznamov. Prípustná doba uchovávania je maximálne 30 dní. Ak sa spoločnosť rozhodne uchovávať záznamy dlhšiu dobu, je to možné. Takéto rozhodnutie musí byť podporené analýzou rizík pre dotknuté osoby a zdôvodnené orgánom dohľadu (ÚOOÚ).[2]

Povinnosťou prevádzkovateľa je poskytnúť dotknutej osobe všetky osobné údaje ktoré o nej uchováva. Týka sa to aj kamerových záznamov. To znamená, že každá dotknutá osoba má právo požadovať kópiu záznamu na ktorom je zachytená.[3] Ak sú na zázname aj iné osoby ako dotknutá osoba, je potrebné rozmazať/rozostriť ich tváre, aby nemohli byť identifikované. Riešeným je tiež požiadať o súhlas ostatných osôb, ktoré sa objavia na zázname.

Pri podávaní žiadosti o prístup ku kamerovým záznamom musí dotknutá osoba špecifikovať časový rámec záznamu. Nestačí žiadať všetky záznamy na ktorých je dotknutá osoba zachytená, musí upresniť, že žiada o záznamy, ktoré boli vytvorené určitý deň, hodinu/y a na určitom mieste.

Zaznamenávanie osôb bez ich súhlasu je protizákonné. Skryté zaznamenávanie je povolené len pre účely predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov alebo zadržania, stíhania páchateľov. Skryté zaznamenávanie musí byť konkrétne a krátke. Musia byť zaznamenané konkrétne osoby a miesta. Ak sa takýmto zaznamenávaním nenájde dôkaz priestupku alebo trestnej činnosti, musí byť zaznamenávanie okamžite ukončené a všetky záznamy zničené.

Pri používaní kamerových systémov musí spoločnosť zaistiť, že nedôjde k porušeniu GDPR. Inštalácia kamerového systému „pre istotu“ môže viesť k vysokým pokutám zo strany dozorného orgánu za neoprávnené spracúvanie osobných údajov.

 

[1] Closed-circuit television (uzavretý televízny okruh); hovorovo kamerový systém

[2] Úrad na ochranu osobných údajov

[3] podľa GDPR, článok 15

 

ZDROJE:

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/479091-kamery-v-obchodech-toho-zjisti-vic-nez-si-lide-mysli.html

NEZMAR, Luděk. GDPR. Praktický průvodce implementací. Praha: GRADA Publishing, 2017, 304 s., ISBN  978-80-271-0668-4

Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *