OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie kontaktného formulára vyslovujete svôj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, Nitra, PSČ 949 01, IČO: 48 317 136. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom zahájenia obchodnej komunikácie a vypracovania cenovej ponuky na služby poskytované spoločnosťou DATAROOM s.r.o.. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 30 dní od vyplnenia kontaktného formulára.

Kontaktná osoba v spoločnosti DATAROOM s.r.o. poverená spracovaním osobných údajov podľa GDPR:

Bc. Marcel Švec, tel. 037/652 4118, email: gdpr@dataroom.sk

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: gdpr@dataroom.sk . V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz spoločnosti DATAROOM s.r.o. v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov so spoločnosťou DATAROOM s.r.o. nedohodne inak.

Príprava na gdpr

Nie každý si plne uvedomuje, čo vlastne GDPR predstavuje. Zmeny, ktoré Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov do všetkých inštitúcií a firiem prináša, sú značné a zásadné…

Zisti viac

čo je gdpr?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation alebo GDPR) je nová revolučná legislatíva EÚ, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov.

Zisti viac

Posledné články